KOGNITIV TERAPI VED SPISEFORSTYRRELSER

Om spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse på tilstander eller lidelser hvor man har et vanskelig forhold til mat, kropp og vekt.

Det er ofte psykologiske og/eller sosiale faktorer som ligger bak, og sykdommen er diagnostisert under psykiske lidelser i diagnosesystemet ICD-10.Tilstanden må sees flerdelt. - Symptomene viser seg både fysisk og psykisk, og årsakene kan være psykologiske og sosiale, noe som gjør lidelsen kompleks og sammensatt både og forstå og behandle.

IKS - Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser bruker denne definisjonen:
"Man har en spiseforstyrrelse når tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går utover livskvalitet og fungering i hverdagen". En spiseforstyrrelse går sjelden over av seg selv. Symptomene kan "ligge i dvale" i perioder, og så blusse opp igjen. Tilbakefall er vanlig på veien ut av en spiseforstyrrelse. Hvis man velger å se på spiseforstyrrelsen som en mestringsstrategi, vil man kunne forstå behovet for å finne andre, mer hensiktsmessige og helsefremmede mestringsstrategier for sine problemer og vanskeligheter, i tillegg til å prøve å finne ut av og løse problemene.

Les mer på www.nhi.no og www.iks.no

 

Foto: © Aleksander Hauabakk-Anwar