KOGNITIV TERAPI VED SPISEFORSTYRRELSER

Bulimi

Overdreven opptatthet av kontroll/restriktivitet over kroppsvekt ved fasting og slanking. Perioder med "kontrollsvikt" i form av planlagt eller ukontrollert spising eller overspising. Overspisingen kan være alt fra noen skiver brød til ekstreme mengder mat inntatt på kort tid. Spisingen og følelsen av tap av kontroll medfører følelser som skam, fortvilelse, selvforakt m.m

Det er et kjennetegn ved bulimi at overspisingen forsøkes å oppveies med av renselse/kompensasjon. Det kan være ved fremprovosert oppkast, misbruk av avføringspreparater eller vanndrivende medikamenter, overtrening, forbrenningsøkende midler eller slankepreparater.

Episoder med restriksjon, overspising og kompensasjon går om hverandre i en sirkel, og episodene kan komme en gang i blandt eller opptil flere ganger daglig. Man kan være undervektig, normalvektig eller overvektig.
De medisinske og kroppslige farene er elektrolyttforstyrrelser, forstyrrelse i væskebalansen og tannskader.
Sykdommen opptrer ofte sammen med depresjoner. Årsaker til bulimi diskuteres i teorien å ha en kognitiv og/eller en biologisk forståelse.