KOGNITIV TERAPI VED SPISEFORSTYRRELSER

Tvangsspising og overspising

Lidelsene kjennetegnes ved overdrevent inntak av matmengder, men uten bruk av "renselse". Den lidende opplever tap av kontroll, og stor grad av skamfølelse. Mange blir overvektige.