KOGNITIV TERAPI VED SPISEFORSTYRRELSER

EDNOS - uspesifiserte spiseforstyrrelser

Eating disorders not otherwised specified, også kalt atypisk variant av andre spiseforstyrrelser.
Dette er spiseforstyrrelser uten klare diagnostiske kriterier for en kategorisk type. Symptombildet vil være sammensatt og varierende.