KOGNITIV TERAPI VED SPISEFORSTYRRELSER

Vi tilbyr

kognitiv samtaleterapi for flere problemstillinger, hovedsakelig ulike typer spiseforstyrrelser, samt depresjon, lav selvtillitt/dårlig selvfølelse og angst.

Ved særlig alvorlige lidelser og sammensatte problemstillinger bes du kontakte lege for henvisning til offentlig spesialisthelsetjeneste

Tjenester

Her kan du klikke deg inn for å lese om det vi tilbyr av konsultasjoner og veiledning, foredrag og undervisning.

Konsultasjoner

les mer

Foredrag og undervisning

les mer

Formalia

les mer