KOGNITIV TERAPI VED SPISEFORSTYRRELSER

Luc Louison

Kognitiv terapeut
Luc Louison

Luc er utdannet sykepleier fra Diakonhjemmet høgskole i 1986, og har siden jobbet innen psykisk helse. I 2002 videreutdannet han seg som psykiatrisk sykepleier. Samme år utdannet via norsk kognitiv forening i kognitiv terapi ved psykose, angst og depresjon.

Fra 2013 videre studier i kognitiv terapi ved spiseforstyrrelse. Har siden behandlet pasienter med spiseforstyrrelse etter Christopher Fairburns metode, Cognitiv Behaviour terapi for eating disorders (CBT-E).

I tillegg til å drive denne virksomheten arbeider han ved distrikspsykiatriske sentre (DPS) ved Søndre Oslo DPS